top of page

700 LECIA | MS86A Maciej Sokolnicki Architekt

Koncepcja projektu budynku mieszkaniowego wraz z powierzchnią handlową na parterze przy ulicy 700-Lecia w Żninie. Nowoprojektowany budynek mieści 12 mieszkań o różnorodnym planie funkcjonalno-użytkowym. W głębi budynku funkcje mieszkalną wzbogacono poprzez dodanie przedszkola oraz zagospodarowanie przestrzeni we frontalnej części budynku pod przestrzeń biurową lub handlową.

FUNKCJA: Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługowo-biurową

INWESTOR: Prywatny

POWIERZCHNIA: ponad 1000 metrów kwadratowych

AUTOR: MS86A | mgr. inż. arch. Maciej Sokolnicki

bottom of page