top of page

KÖ-BOGEN | Daniel Libeskind Studio

Projekt Kö-Bogen, autorstwa Daniela Libeskinda powstał na skraju parku miejskiego Hofgarten i stanowi zakończenie historycznej osi Düsseldorfu - Königsalle. Kompleks biurowo-handlowy klasy A podzielony jest na dwa budynki połączone kładką pomiędzy 4-5 piętrem. Przed budynkiem wzdłuż kanału wodnego Stadtgraben stworzona została promenada oraz plac. Budynek wraz z wykreowaną przestrzenią publiczną w spójny sposób łączący miasto z parkiem Hofgarten. 

 

FUNKCJA: Budynek użyteczności publicznej | Kompleks biurowo-usługowy

INWESTOR: die developer

POWIERZCHNIA: 90.000 metrów kwadratowych

AUTOR: Daniel Libeskind Studio | Daniel Libeskind , Gerhard Brun, Dipl. Arch ETH

 

bottom of page